Ratyfikacja i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinie dnia 23 lutego 1937 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.78.574

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 listopada 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 października 1937 r.
w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 3 lipca 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 53, poz. 415) nastąpiła w dniu 7 sierpnia 1937 r. ratyfikacja protokołu taryfowego między Polską a Estonią, podpisanego w Tallinnie dnia 23 lutego 1937 r., oraz że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego protokołu, w wykonaniu jego punktu 3, dokonana została w Warszawie dnia 13 października 1937 r.
Tekst wspomnianego protokołu wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w życie postanowień tegoż protokołu (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 118).