Ratyfikacja i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 9 lutego 1938 r., do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.66.452

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1939 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 lipca 1939 r.
w sprawie ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych protokołu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 9 lutego 1938 r., do konwencji handlowej i nawigacyjnej miedzy Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 113) nastąpiła w dniu 2 czerwca 1939 r. ratyfikacja protokołu dodatkowego, podpisanego w Bukareszcie dnia 9 lutego 1938 r., do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 23 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 84, poz. 726) oraz że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego protokołu (dodatkowego, w wykonaniu jego pkt 2, dokonana została w Warszawie dnia 17 czerwca 1939 r.
Tekst wspomnianego protokołu dodatkowego wraz z przekładem na język polski opublikowany został jako załącznik do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 czerwca 1938 r. o tymczasowym wprowadzeniu w życie postanowień tegoż protokołu dodatkowego (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 336).