Ratyfikacja i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisanego w Warszawie w dniu 2 lipca 1937 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.15.103

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 lutego 1938 r.
o ratyfikacji i wymianie dokumentów ratyfikacyjnych porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisanego w Warszawie w dniu 2 lipca 1937 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, iż ratyfikacja porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Rzeszą Niemiecką w sprawie wzajemnego uznawania świadectw sprawności technicznej dla statków powietrznych i silników lotniczych, podpisanego w Warszawie w dniu 2 lipca 1937 r., nastąpiła w dniu 29 października 1937 r. oraz że wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego porozumienia, w wykonaniu jego art. 3, dokonana została w Berlinie w dniu 28 stycznia 1938 r.