§ 5. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  5.
Kandydatów na członków Rady, będących przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, zgłasza ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego strona samorządowa w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, za zgodą tych osób, określając kwalifikacje kandydata przydatne do wykonywania zadań członka Rady.