§ 2. - Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1706

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 2015 r.
§  2.
Zgłoszenie kandydatów na członków Rady następuje co najmniej na dwa miesiące przed upływem kadencji Rady.