Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1743

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 września 2019 r.
§  2.  Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, zwany dalej "Przewodniczącym Komitetu", w celu powołania członków Rady będących przedstawicielami organów administracji publicznej, o których mowa w art. 412 ust. 1 pkt 1-7 ustawy, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego kieruje do organów, o których mowa w § 3-5, na cztery miesiące przed upływem kadencji Rady informację o przystąpieniu do procedury wyłaniania członków Rady.