[Wyłączenia] - Art. 1a. - Publiczna służba krwi. - Dz.U.2021.1749 t.j. - OpenLEX

Art. 1a. - [Wyłączenia] - Publiczna służba krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1749 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  1a.  [Wyłączenia]

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1)
pobierania, przechowywania i przeszczepiania tkanek pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok oraz komórek pochodzących od żywego dawcy, w tym komórek krwiotwórczych:
a)
szpiku,
b)
krwi obwodowej,
c)
krwi pępowinowej;
2)
testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek ludzkich;
3)
pobierania krwi i jej składników w celu:
a)
wykonywania czynności diagnostycznych,
b)
naukowo-badawczym,
c)
leczniczym innym niż do przetoczenia biorcy krwi.