Rozdział 6 - Sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalna wysokość normy w przypadku jej podwyższenia oraz wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia - Psy służbowe w Służbie Ochrony Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2460

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 grudnia 2021 r.

Rozdział  6

Sposób wyżywienia, wysokość normy wyżywienia psa służbowego oraz wysokość normy wyżywienia psa służbowego wycofanego z użycia, w tym maksymalna wysokość normy w przypadku jej podwyższenia oraz wysokość dziennej stawki pieniężnej na wyżywienie zwierzęcia

§  9. 
Psa służbowego oraz psa służbowego wycofanego z użycia żywi się w okresie letnim raz, a w okresie zimowym dwa razy dziennie, o ile lekarz weterynarii nie zaleci inaczej.
§  10. 
Normy wyżywienia psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  11. 
Maksymalna wysokość normy wyżywienia psów służbowych oraz psów służbowych wycofanych z użycia, w przypadku jej podwyższenia, wynosi 130% normy określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  12. 
Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wynosi:
1)
dla psa o wadze do 20 kg:
a)
w okresie letnim - 9 zł,
b)
w okresie zimowym - 13 zł,
c)
któremu podniesiono normę wyżywienia:
w okresie letnim - 12 zł,
w okresie zimowym - 17 zł;
2)
dla psa o wadze powyżej 20 kg:
a)
w okresie letnim - 13 zł,
b)
w okresie zimowym - 16 zł,
c)
któremu podniesiono normę wyżywienia:
w okresie letnim - 17 zł,
w okresie zimowym - 21 zł.
§  13. 
Dzienna stawka pieniężna na wyżywienie psa służbowego wycofanego z użycia wynosi:
1)
dla psa o wadze do 20 kg:
a)
w okresie letnim - 7 zł,
b)
w okresie zimowym - 10 zł,
c)
któremu podniesiono normę wyżywienia:
w okresie letnim - 9 zł,
w okresie zimowym - 13 zł;
2)
dla psa o wadze powyżej 20 kg:
a)
w okresie letnim - 10 zł,
b)
w okresie zimowym - 13 zł,
c)
któremu podniesiono normę wyżywienia:
w okresie letnim - 13 zł,
w okresie zimowym - 17 zł.
§  14. 
Okres zimowy liczony jest od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.