Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.20.105

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 20 lutego 1920 r.
w sprawie przyznania osobom wojskowym nadzwyczajnych dodatków drożyźnianych.

Art.  1. 1

(uchylony).

Art.  2. 2

(uchylony).

Art.  3.

Dla rodzin szeregowych, które pobierają zasiłek, ustanawia się miesięczny dodatek w wysokości pobieranego zasiłku, wyłączając rodziny, które pobierają zasiłek według norm wielkopolskich.

Dla osób wymienionych w art. 2 pod a) i b), o ile utrzymują rodziców, a nie pobierają dodatków na żonę i dzieci, ustanawia się zasiłki w wymiarze jak dla szeregowych na tych samych warunkach.

Art.  4. 3

(uchylony).

Art.  5. 4

(uchylony).

Art.  6. 5

(uchylony).

Art.  7. 6

(uchylony).

Art.  8. 7

(uchylony).

1 Art. 1 uchylony przez art. 63 ustawy tymczasowej z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych (Dz.U.20.106.699) z dniem 1 lipca 1920 r.
2 Art. 2 uchylony przez art. 63 ustawy tymczasowej z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych (Dz.U.20.106.699) z dniem 1 lipca 1920 r.
3 Art. 4 uchylony przez art. 63 ustawy tymczasowej z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych (Dz.U.20.106.699) z dniem 1 lipca 1920 r.
4 Art. 5 uchylony przez art. 63 ustawy tymczasowej z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych (Dz.U.20.106.699) z dniem 1 lipca 1920 r.
5 Art. 6 uchylony przez art. 63 ustawy tymczasowej z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych (Dz.U.20.106.699) z dniem 1 lipca 1920 r.
6 Art. 7 uchylony przez art. 63 ustawy tymczasowej z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych (Dz.U.20.106.699) z dniem 1 lipca 1920 r.
7 Art. 8 uchylony przez art. 63 ustawy tymczasowej z dnia 29 października 1920 r. o uposażeniu osób wojskowych (Dz.U.20.106.699) z dniem 1 lipca 1920 r.