Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.17.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 13 lutego 1920 r.
o przyznaniu kredytu jednego miljarda marek na zagospodarowanie odłogów gruntowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Ziem Wschodnich. *

Art.  1.

Celem gospodarczego uporządkowania zniszczonych w czasie wojny obszarów rolnych Rzeczypospolitej Polskiej, nie wyłączając Kresów Wschodnich, zajętych przez wojsko polskie, jakoteż w celu zwiększenia produkcji rolnej na potrzeby- aprowizacji publicznej, otwiera się Rządowi na rachunek Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych na rok 1920 kredyt nadzwyczajny do wysokości jednego miljarda marek.

Art.  2.

Korzystać z kredytu powyższego w naturze lub gotówce będą mieli prawo rolnicy, posiadający albo chcący wziąć w dzierżawę użytki rolne, odłogiem leżące lub odłogiem zagrożone, którzy dadzą dostateczne rękojmie, że już w ciągu roku poczynione przez nich z tego kredytu nakłady potrafią uczynić produkcyjnemi.

Art.  3.

Kredyt powyższy będzie udzielany bez zabezpieczenia hipotecznego, spłacany najdalej w ciągu 6 lat, przez pierwsze 2 lata bez procentów, a przez dalsze 4 lata oprocentowany do 4 od sta.

Pożyczka może być spłacana i przed upływem 6 - lecia.

Art.  4.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Art.  5.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

* Z dniem 24 lipca 1920 r. postanowienia nin. ustawy zostają uzupełnione przez ustawę z dnia 14 lipca 1920 r. w przedmiocie uzupełnienia postanowień ustawy z dnia 13 lutego 1920 r. o przyznaniu kredytu jednego miljarda marek na zagospodarowanie odłogów gruntowych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i Ziem Wschodnich (Dz. Ust. Nr 17 poz. 86) (Dz.U.20.61.390).