Art. 2. - Przywrócenie mocy obowiązującej ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.30.183

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1923 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.