Przystąpienie W.M. Gdańska do umowy handlowej między Polską a Wielką Brytanją, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.13.129

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1936 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 stycznia 1936 r.
w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do umowy handlowej miedzy Polską a Wielką Brytanją, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r.

Podaje się do wiadomości, że na podstawia art. 12 umowy handlowej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandji, podpisanej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr. 59. poz. 380), Rząd Polski zgłosił z dniem 28 grudnia 1935 r. przystąpienie W. M. Gdańska do powyższej umowy.