Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.57.472

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1931 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 2 maja 1931 r.
w sprawie przystąpienia W. M. Gdańska do traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dnia 19 lutego 1927 r., oraz do protokółu dodatkowego do tegoż traktatu, podpisanego w Tallinnie dnia 5 lipca 1929 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że na podstawie porozumienia Rządu Polskiego z Senatem W. M. Gdańska i z Rządem Estońskim, W. M. Gdańsk przystąpiło w dn. 24 kwietnia 1931 r. do traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Estonją, podpisanego w Tallinnie dn. 19 lutego 1927 r., oraz do protokółu dodatkowego do tegoż traktatu, podpisanego w Tallinnie dn. 5 lipca 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr. 38, poz. 298 i 300) zgodnie z art. XXI tego traktatu.
Powyższe nie odnosi się do tych postanowień wspomnianego traktatu oraz protokółu dodatkowego, które na podstawie uprawnień przysługujących Polsce w stosunku do W. M. Gdańska zgodnie z traktatem wersalskim, weszły już w życie na obszarze W. M. Gdańska równocześnie z ich wejściem w życie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.