Przystąpienie strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.89.570

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 listopada 1935 r.
w sprawie przystąpienia strefy Tangeru do konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego z dnia 24 kwietnia 1926 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że w wykonaniu postanowień art. 11 konwencji międzynarodowej, dotyczącej ruchu drogowego, podpisanej w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr. 21, poz. 179) zostało zgłoszone dnia 10 maja 1932 r. Rządowi Francuskiemu w imieniu Administracji strefy Tangeru przystąpienie strefy Tangeru do powyższej konwencji.