Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Hadze dnia 6... - Dz.U.1951.27.210 - OpenLEX

Przystąpienie Republiki Dominikańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., oraz do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.27.210

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1951 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 kwietnia 1951 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Dominikańskiej do konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., oraz do Porozumienia madryckiego dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 16 konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 2, poz. 8), oraz art. 5 Porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr 47, poz. 446), nastąpiło przystąpienie Republiki Dominikańskiej do powyższych aktów międzynarodowych z ważnością od dnia 6 kwietnia 1951 r.