Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.30.241

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 września 1969 r.
w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 15 Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., złożony został Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej w Brukseli dnia 19 lipca 1969 r. polski dokument przystąpienia do powyższej konwencji wraz z następującym oświadczeniem:
"Na podstawie ustępu 5 artykułu 15 powyższej konwencji, Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oświadcza, że zobowiązuje się stosować załączniki A, B i C do tej konwencji".

Wyżej wymieniona konwencja wraz z załącznikami A, B, i C wejdzie w życie dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 20 października 1969 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się Stronami powyższej konwencji i poszczególnych załączników do tej konwencji, która weszła w życie dnia 1 lipca 1962 r., podpisując konwencję bez zastrzeżeń ratyfikacji bądź składając swoje dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w niżej podanych datach:

Niger dnia 14 marca 1962 r.

z załącznikami A, B, C,

Portugalia dnia 15 marca 1962 r.

z załącznikami A, B, C,

Czechosłowacja dnia 28 marca 1962 r.

z załącznikami A, B, C,

Norwegia dnia 30 marca 1962 r.

z załącznikami A, B, C,

Francja dnia 31 marca 1962 r.

z załącznikami A, B, C,

Republika Środkowo-Afrykańska dnia 1 kwietnia 1962 r.

z załącznikami A, B, C,

Madagaskar dnia 12 kwietnia 1962 r.

z załącznikami A, B, C,

Grecja dnia 19 lipca 1962 r.

z załącznikami A, B,

Austria dnia 5 października 1962 r.

z załącznikami A, B, C,

Kuba dnia 3 grudnia 1962 r.

z załącznikami A, B, C,

Węgry dnia 4 lutego 1963 r.

z załącznikami A, B, C,

Hiszpania dnia 11 lutego 1963 r.

z załącznikami A, B, C,

Zjednoczona Republika Arabska dnia 25 marca 1963 r.

z załącznikami A, B, C,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 25 marca 1963 r.

z załącznikami A, B, C,

rozciągając jednocześnie postanowienia powyższej konwencji i załączników na następujące terytoria: wyspy Man, Jersey oraz Guernsey.

Szwajcaria dnia 30 kwietnia 1963 r.

z załącznikami A, B, C,

rozciągając jednocześnie postanowienia powyższej konwencji na terytorium Księstwa Liechtenstein na okres obowiązywania między Księstwem Liechtenstein a Szwajcarią układu o unii celnej.

Włochy dnia 20 września 1963 r.

z załącznikami A, B, C,

Jugosławia dnia 5 listopada 1963 r.

z załącznikami A, B, C,

Holandia dnia 17 stycznia 1964 r.

z załącznikami A, B, C,

rozciągając jednocześnie postanowienia powyższej konwencji na Antyle Holenderskie i Surinam.

Szwecja dnia 19 marca 1964 r.

z załącznikami A, B, C,

Bułgaria dnia 31 lipca 1964 r.

z załącznikami A, B, C,

Finlandia dnia 1 sierpnia 1964 r.

z załącznikami A, B, C,

Dania dnia 14 kwietnia 1965 r.

z załącznikami A, B, C,

z oświadczeniem, iż postanowienia konwencji nie mają zastosowania do Grenlandii i Wysp Owczych.

Irlandia dnia 15 kwietnia 1965 r.

z załącznikami A, B, C,

Belgia dnia 7 września 1965 r.

z załącznikami A, B, C,

Luksemburg dnia 28 stycznia 1966 r.

z załącznikami A, B, C,

Izrael dnia 1 lutego 1966 r.

z załącznikami A, B, C,

Australia dnia 4 grudnia 1967 r.

z załącznikami A, B, C,

Rumunia dnia 26 marca 1968 r.

z załącznikami A, B, C,

Iran dnia 16 kwietnia 1968 r.

z załącznikami A, B, C,

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dnia 3 grudnia 1968 r.

z załącznikami A, B, C,

oraz oświadczeniem, iż postanowienia powyżej konwencji i załączników będą miały zastosowanie do całego terytorium celnego Stanów Zjednoczonych, które obejmuje: 50 Stanów, okręg stołeczny Kolumbia i Puerto Rico.

Niemiecka Republika Federalna dnia 18 lipca 1969 r.

z załącznikami A, B, C.