Przystąpienie Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., i wypowiedzenie przez Hiszpanię załącznika C do tej konwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.5.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 stycznia 1973 r.
w sprawie przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r., i wypowiedzenia przez Hiszpanię załącznika C do tej konwencji.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 15 Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia zawodowego, sporządzonej w Brukseli dnia 8 czerwca 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 240), złożony został Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej w Brukseli dnia 5 września 1972 r. dokument przystąpienia Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej do powyższej konwencji (z oświadczeniem o stosowaniu załączników A, B i C).
Zgodnie z artykułem 16 wymienionej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej dnia 5 grudnia 1972 r.

Równocześnie podaje się do wiadomości, że dnia 6 lipca 1972 r. złożony został przez Hiszpanię Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej dokument w sprawie wypowiedzenia stosowania załącznika C do tej konwencji (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 241).

Zgodnie z artykułem 17 konwencji wypowiedzenie nabrało mocy dnia 6 stycznia 1973 r.