Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.36.165

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 1956 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 sierpnia 1956 r.
w sprawie przystąpienia Pakistanu do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 5 porozumienia w sprawie ułatwień marynarzom handlowym leczenia chorób wenerycznych, podpisanego w Brukseli dnia 1 grudnia 1924 roku (Dz. U. z 1933 r. Nr 13, poz. 92), nastąpiło dnia 7 czerwca 1956 roku zgłoszenie przez Pakistan przystąpienia do powyższego porozumienia.