Przystąpienie Meksyku do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.9.73

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 marca 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 lutego 1973 r.
w sprawie przystąpienia Meksyku do Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 19 Konwencji celnej dotyczącej czasowego przywozu wyposażenia naukowego, sporządzonej w Brukseli dnia 11 czerwca 1968 r. (Dz. U. z 1971 r. Nr 29, poz. 263), złożony został Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej w Brukseli dnia 19 lipca 1972 r. dokument przystąpienia Meksyku do powyższej konwencji.
Zgodnie z artykułem 20 wymienionej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Meksyku dnia 19 października 1972 r.