Przystąpienie Kanady do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.35.207

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 1974 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 5 września 1974 r.
w sprawie przystąpienia Kanady do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem X Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r. (Dz. U. z 1960 r. Nr 38, poz. 221), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 12 czerwca 1974 r. dokument przystąpienia Kanady do wymienionej konwencji.
Zgodnie z artykułem XI powyższej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Kanady dnia 12 lipca 1974 r.