Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.18.144

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1930 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lutego 1930 r.
w sprawie przystąpienia Jugosławji do Międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego z dnia 14 stycznia 1930 r., że Rząd Jugosłowiański w dniu 24 grudnia 1929 r. przystąpił do Międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 19, poz. 159).