Przystąpienie Federacji Malajskiej do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające, nie objęte Konwencją genewską z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.71.352

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1958 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 października 1958 r.
w sprawie przystąpienia Federacji Malajskiej do Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające, nie objęte Konwencją genewską z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających, zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że dnia 21 sierpnia 1958 r. Rząd Federacji Malajskiej notyfikował Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, iż poczynając od dnia 31 sierpnia 1957 r. Federacja Malajska uważa się za związaną postanowieniami Protokołu z dnia 19 listopada 1948 r., umieszczającego pod kontrolą międzynarodową pewne środki odurzające, nie objęte Konwencją genewską z dnia 13 lipca 1931 r. o ograniczeniu fabrykacji i o uregulowaniu podziału środków odurzających zmienioną Protokołem podpisanym w Lake Success dnia 11 grudnia 1946 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 9, poz. 48), do którego jej przystąpienie zostało zgłoszone przez Rząd Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii.