Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.5.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 1923 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 grudnia 1922 r.
w przedmiocie przystąpienia Belgji do Międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dn. 26 września 1903 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, w dniu 8 grudnia 1922 r. Belgja przystąpiła do Międzynarodowej Konwencji o zakazie używania białego (żółtego) fosforu przy wyrobie zapałek, podpisanej w Bernie dn. 26 września 1906 r. (Dz. U. R. P. 1922 r. № 19, poz. 159).