Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.63.373

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 sierpnia 1919 r.

USTAWA
z dnia 21 lipca 1919 r.
o przymusowem nauczaniu w wojsku polskiem.

Art.  1.

Żołnierze, pozbawieni w wieku szkolnym nauczania początkowego oraz niedość biegli w czytaniu i pisaniu po polsku, podlegają przymusowej nauce w okresie odbywania służby wojskowej.

Art.  2.

Wszelkich środków pomocniczych, potrzebnych do nauki, dostarczają bezpłatnie władze wojskowe.

Art.  3.

Naukę prowadzą odpowiednio wykwalifikowane siły nauczycielskie, służące w wojsku.

Art.  4.

Żołnierze, którzy nie wykazują dostatecznej biegłości w czytaniu i pisaniu po polsku, nie mogą uzyskiwać stopni podoficerskich.

Art.  5.

Wykonanie tej ustawy, jako też wydanie rozporządzeń, dotyczących organizacji, oraz planów i zakresu nauczania poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych.