§ 1. - Przyjmowanie przed terminem płatności podatków zaliczek waloryzacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1105

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.
§  1.
Kasy skarbowe przyjmują wpłaty zaliczek na poszczególne podatki waloryzowane przed terminem ich płatności i obliczają je według kursu franka złotego, obowiązującego dla wpłat danin publicznych w dniu uskutecznienia wpłaty.