[Tryb orzekania w sprawach naruszenia przepisów ustawy] - Art. 57. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Tryb orzekania w sprawach naruszenia przepisów ustawy] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  57.  [Tryb orzekania w sprawach naruszenia przepisów ustawy]

Orzekanie w sprawach określonych w art. 54-56 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.