[Aukcja elektroniczna] - Art. 44. - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Aukcja elektroniczna] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  44.  [Aukcja elektroniczna]
1. 
Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, zamawiający może przeprowadzić aukcję elektroniczną.
2. 
Aukcja elektroniczna może być jednoetapowa lub wieloetapowa.