[Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej]... - Dz.U.2021.1484 t.j. - OpenLEX

Art. 25. - [Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej] - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1484 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 sierpnia 2021 r.
Art.  25.  [Egzekucja obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej]

Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.