§ 10. - Przydzielenie do kategoryj niebezpieczeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m.st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o ustaleniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewizyjny od 1 stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.65.599

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 1928 r.
§  10.
Przedsiębiorca jest obowiązany udzielać Zakładowi ubezpieczenia od wypadków na jego żądanie tych wyjaśnień o rodzaju i urządzeniu przedsiębiorstwa, jakich potrzeba dla zaliczenia danego przedsiębiorstwa do kategorji i klasy niebezpieczeństwa, a to pod zagrożeniem następstw, przewidzianych w §§ 51 - 53 ustawy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. u. p. Nr. 1 z 1888 r.) w brzmieniu, ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413).