§ 6. - Przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych oraz przewozy czarterowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.23.204

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2005 r.
§  6.
1.
Pasażerskie przewozy lotnicze w ramach imprez turystycznych traktuje się jako pasażerskie przewozy czarterowe w ramach pakietu.
2.
Przewozy lotnicze w ramach pakietu mogą być wykonywane jedynie na podstawie ważnego dokumentu przewozowego, wskazującego właściwy rodzaj lotu czarterowego i zawierającego potwierdzenie rezerwacji na lot, numer, datę i godzinę lotu, nazwę przewoźnika i organizatora turystyki.