§ 5. - Przetwarzanie danych dotyczących przelotu pasażera przez Krajową Jednostkę do spraw Informacji o Pasażerach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1148

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 czerwca 2018 r.
§  5. 
1. 
Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, niezależnie od trybu i sposobu jego przekazania, JIP rejestruje w rejestrze wniosków, prowadzonym w KSI PNR, nadając mu indywidualny numer sprawy.
2. 
Wpłynięcie wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a-c, w formie ustnej, JIP rejestruje w ewidencji przez wprowadzenie do KSI PNR danych niezbędnych do rejestracji wniosku.