§ 5. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  5. 
Niezidentyfikowane ślady linii papilarnych, ujawnione w toku czynności procesowych, przekazuje się do Komendanta Głównego Policji.