§ 3. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  3. 
Karty daktyloskopijne oraz obrazy linii papilarnych, o których mowa w § 2 ust. 1, według wzorów oraz w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1o ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.), przekazuje się, w sposób określony w tych przepisach, Komendantowi Głównemu Policji.