§ 2. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  2. 
1. 
Obrazy linii papilarnych pobiera się za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania, a w przypadku gdy jest to niemożliwe, odciski linii papilarnych pobiera się metodą tuszową na kartę daktyloskopijną.
2. 
Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonują żołnierze Żandarmerii Wojskowej przeszkoleni w zakresie daktyloskopii.