§ 15. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  15. 
Dane osobowe zgromadzone w zbiorach danych usuwa się w sposób uniemożliwiający odtworzenie usuniętych danych:
1)
za pomocą technik programowych;
2)
przez zniszczenie nośników zawierających dane osobowe, jeżeli ich usunięcie w sposób określony w pkt 1 nie jest możliwe.