§ 14. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  14. 
Dane osobowe przetwarza się w systemach teleinformatycznych, wyposażonych w mechanizmy uwierzytelniające użytkownika oraz zabezpieczające przed dostępem nieuprawnionych osób.