§ 11. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  11. 
W celach, o których mowa w art. 29 ust. 16 ustawy, od żołnierzy i pracowników Żandarmerii Wojskowej pobiera się:
1)
obrazy linii papilarnych - za pomocą urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania;
2)
odciski linii papilarnych - za pomocą karty daktyloskopijnej;
3)
wymazy ze śluzówki policzków - za pomocą pakietu kryminalistycznego, oznakowanego indywidualnym kodem kreskowym.