§ 10. - Przetwarzanie danych biometrycznych oraz danych genetycznych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 stycznia 2020 r.
§  10. 
Niezidentyfikowane ślady nieznanych sprawców przestępstw ujawnione w toku czynności procesowych rejestruje się w zbiorze danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.