Przesunięcie na rok 1934 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.3.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 3 stycznia 1934 r.
w sprawie przesunięcia na rok 1934 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 58, poz. 411) zarządzam co następuje:
Termin do składania przez osoby fizyczne i spadki wakujące (nieobjęte) zeznań o dochodzie, wyznaczony w art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr. 58, poz. 411), przesuwa się na rok podatkowy 1934 z dnia 1 marca do dnia 1 maja 1934 r.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.