§ 2. - Przesunięcie na rok 1934 terminu do składania zeznań o dochodzie z art. 50 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.3.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1934 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.