Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.53.340

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 7 czerwca 1921 r.
w przedmiocie przesunięcia na obszarze b. zaboru austriackiego terminu, wyznaczonego w art. 50 i 137 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.

Na zasadzie art. 112 i 166 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. Ust. R. P. № 82 poz. 550), zmieniając częściowo rozporządzenie z dnia 12 lutego 1921 r. (Dz. Ust. R. P. № 21 poz. 117) zarządzam co następuje:
Na obszarze b. zaboru austrjackiego termin, wyznaczony w art. 50 i 137 ustawy do składania zeznań przez osoby fizyczne, przesuwa się na dzień 15 lipca 1921 r.