Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.21.117

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 12 lutego 1921 r.
w przedmiocie przesunięcia na obszarze b. zaboru austrjackiego terminów, wyznaczonych w art. 45 - 48 i 50 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 82, poz. 550). *

Celem wykonania czynności przygotowawczych do wymiaru podatku dochodowego i majątkowego na obszarze b. zaboru austrjackiego za rok podatkowy 1921 zarządzam na zasadzie art. 112 i 166 powołanej ustawy co następuje:
§  1. Terminy, wyznaczone w art. 45 i 46 ustawy, przesuwa się z dnia 1 stycznia na dzień 1 marca 1921 r.

Terminy, wyznaczone w art. 47 i 48 ustawy, przesuwa się z dnia 15 stycznia na dzień 10 marca 1921 r.

Termin, wyznaczony w art. 50 ustawy do przedkładania zeznań przez osoby fizyczne, przesuwa się z dnia 1 marca na dzień 1 maja 1921 r.

§  2. Upoważnia się władze podatkowe pierwszej instancji do odraczania w poszczególnych przez płatników uzasadnionych wypadkach terminów z art. 47 i 48 ustawy takie poza dzień 10 marca 1921 r., jednakże nie dalej, jak do dnia 1 maja 1921 r.
* Z dniem 11 lipca 1921 r. wyznaczony w art. 50 i 137 ustawy, termin do składania zeznań przez osoby fizyczne na obszarze b. zaboru austrjackiego, przesuwa się na dzień 15 lipca 1921 r., zgodnie z rozporządzeniem z dnia 7 czerwca 1921 r. w przedmiocie przesunięcia na obszarze b. zaboru austrjackiego terminu, wyznaczonego w art. 50 i 137 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym. (Dz.U.21.53.340).