Przerachowanie śląskiego funduszu wolnych kuksów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.96.732

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 30 września 1931 r.
o przerachowaniu śląskiego funduszu wolnych kuksów.

Na podstawie § 13 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 1924 r. o zmianie ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 351) zarządza się co następuje:
Ustaloną w § 2 pkt. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 475) sumę 1.500.000 mkp., wzamian przewidzianej w § 10 regulaminu dla Zarządu Śląskim Funduszem Wolnych Kuksów, przerachowuje się na 700.000 zł.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.