Art. 3. - Przeprowadzenie reformy rolnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.3.13 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1968 r.
Art.  3.
1.
Dla zrealizowania przebudowy ustroju rolnego tworzy się Państwowy Fundusz Ziemi, którym zarządza Minister Rolnictwa i Reform Rolnych.
2.
Państwowy Fundusz Ziemi tworzą:
a)
aktywa dotychczasowego Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej, powołanego ustawą z dnia 9 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 364 z 1934 r.),
b)
należności i wpływy z tytułu czynności, związanych z przebudową ustroju rolnego,
c)
nieruchomości ziemskie, przejęte na cele reformy rolnej (art. 2),
d)
należności i wpływy z administracji nieruchomości (pkt c),
e)
należności i wpływy z tytułu zbycia nieruchomości (art. 2) przejętych na cele reformy rolnej,
f)
oprocentowanie gotowizny Państwowego Funduszu Ziemi,
g)
dotacje Skarbu Państwa,
h)
inne wpływy.