§ 9. - Przeprowadzenie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.15.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1945 r.
§  9.
Rodzice, względnie osoby sprawujące opiekę nad nieletnimi lub osobami, pozbawionymi zdolności do działań prawnych, odpowiedzialni są za dopełnienie obowiązku szczepienia dzieci względnie osób, pozostających pod ich opieką.