§ 2. - Przeprowadzenie przymusowych szczepień ochronnych przeciw durowi brzusznemu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.15.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1945 r.
§  2.
Szczepienia będą przeprowadzali lekarze, a w ich braku - pomocniczy personel lekarski lub inne osoby, posiadające odpowiednie przygotowanie. Osobom uprawnionym do dokonywania szczepień przymusowych wydaje upoważnienia władza administracji ogólnej I instancji (lekarz powiatowy).