§ 9. - Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.458

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2019 r.
§  9. 
Funkcjonariusz, który udokumentował obserwację w postaci notatki służbowej, komunikatu lub na odpowiednim nośniku technicznym, przekazuje niezwłocznie tę dokumentację bezpośredniemu przełożonemu.