§ 6. - Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.458

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2019 r.
§  6. 
1. 
Z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji, o której mowa w § 2 pkt 2, występuje do właściwego przełożonego, o którym mowa w:
1)
§ 5 pkt 2 lit. a - kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez nich upoważniony;
2)
§ 5 pkt 2 lit. b - kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez niego upoważniony;
3)
§ 5 pkt 2 lit. c - kierownik komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez nich upoważniony;
4)
§ 5 pkt 2 lit. d - kierownik komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej albo funkcjonariusz przez niego upoważniony.
2. 
Komendant oddziału Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji także do innego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.
3. 
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej albo kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej.
4. 
Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może wystąpić z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia obserwacji do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.