§ 5. - Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach, w innych miejscach publicznych oraz w miejscach innych niż publiczne w trakcie interwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.458

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 marca 2019 r.
§  5. 
Właściwym przełożonym, o którym mowa w § 4 ust. 1:
1)
pkt 1, jest:
a)
Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,
b)
komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,
c)
komendant ośrodka Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej,
d)
komendant placówki lub dywizjonu Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy placówki lub dywizjonu Straży Granicznej;
2)
pkt 2, jest:
a)
Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej,
b)
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
c)
komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej,
d)
komendant ośrodka Straży Granicznej - w przypadku prowadzenia obserwacji przez funkcjonariuszy komórki organizacyjnej ośrodka Straży Granicznej.