Art. 3. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego. - Dz.U.1928.34.320 - OpenLEX

Art. 3. - Przeprowadzanie meljoracji przy dokonywanej przez urzędy ziemskie przebudowie ustroju rolnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.34.320

Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1934 r.
Art.  3.

Gdyby wykonanie robót meljoracyjnych wymagało użycia dłuższego czasu i miało zbytnio opóźniać zakończenie przeprowadzanych przez urzędy ziemskie prac agrarnych, mogą okręgowe urzędy ziemskie zarządzić, aby roboty te były wykonywane w całości lub w części po zakończeniu prac agrarnych.